Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

 

I.        INFORMACJE OGÓLNE:

1. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub przedsiębiorca

2. Sprzedający : DALFA Dariusz Misiak , Ul. Cicha 29, 42-100 Kłobuck, NIP 5740010742

pozostałe dane na stronie internetowej www.dalfa.pl

3. Firma kurierska – firma zewnętrzna, za pomocą której dostarczamy towar do klienta. W momencie składania zamówienia, można wybrać najbardziej korzystną opcję wysyłki

II.     POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto /zawierają podatek VAT/

2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, dostępnym na stronie www.dalfa.pl w zakładce sklep

3. Cena produktu oraz koszty wysyłki określone przy składaniu zamówienia, są  wiążące dla strony kupującej i sprzedającej.

Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia i weryfikacji przez sklep złożonego zamówienia /telefonicznie lub e-mailem/

4. Koszty związane z wysyłką oraz ewentualnym zwrotem , ponosi kupujący

5. Sposób zapłaty:

a.. przedpłata na konto 84 1020 1664 0000 3802 0195 2811

b. za pobraniem

c. gotówką przy odbiorze osobistym

6. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT ./nie wysyłamy paragonów/

III.    ZAMAWIANIE I RELIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Zapoznanie z ofertą, obliczenie ilości produktu /zawsze można pytać telefonicznie lub mailowo/

2. Po umieszczeniu potrzebnych produktów w koszyku, prosimy o wypełnieniu „Formularza zamówienia” z określeniem orientacyjnej wagi towaru i sposobu płatności.

Jeśli waga przesyłki będzie źle określona przez klienta, skorygujemy to w potwierdzeniu przyjęcia do realizacji. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Przy płatności „za pobraniem” prześlemy informację o wysyłce towaru. W przypadku przedpłaty czekamy na potwierdzenie wpływu zapłaty na nasze konto. Towar wysyłany jest niezwłocznie po zrealizowaniu powyższych warunków. O ewentualnych opóźnieniach informujemy klientów.

IV. REKLAMACJE I GWARANCJA ZWROTU

1. Ewentualne reklamacje dotyczące błędów w wysyłce, braków, wad technicznych lub uszkodzenia przesyłki mogą być składane w terminie jednego tygodnia od daty jej otrzymania

2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

3. Należy zwrócić uwagę czy otrzymana przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń powstałych podczas transportu, a najlepiej odpakować przesyłkę w obecności kuriera i ewentualnie spisać protokół reklamacyjny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, mogą państwo odmówić jej przyjęcia

4. Mają państwo prawo zwrotu zamówionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Wysyłają jednak państwo towar na na własny koszt. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem !

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wysyłka nieuszkodzonego towaru w oryginalnym i nieotwieranym opakowaniu.

1. Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w innym celu.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a kupującymi będą rozstrzygane w  drodze negocjacji. Jeśli negocjacje nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, będzie to rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.